CPAC Construction Solution : โซลูชั่นงานโครงสร้างพื้นฐาน

CPAC Lifetime Solution


"Lifetime Solution" บริการสำรวจความแข็งแรง ซ่อมแซม เสริมกำลัง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และงานป้องกันสนิมในโครงสร้าง เพื่อยืดอายุการใช้งานโครงสร้าง (Repair, Maintenance, Strengthening ,Renovation, Corrosion Protection for Extended Lifetime of Structures)

ข้อดีของ "Lifetime Solution"

1. ดำเนินการอย่างรวดเร็วและผลงานมีคุณภาพมีมาตรฐานรองรับ

2. แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุด้วยวิธีการและการใช้วัสดุซ่อมแซมได้อย่างเหมาะสมครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน                          

3. มีการวางแผนงานยืดหยุ่น ไม่ส่งกระทบกับ Operation ของลูกค้า

เหมาะสำหรับงาน

กลุ่มอาคารและโครงสร้าง C/I/F (Commercial, Industrial, Infrastructure) ทุกรูปแบบแชร์เนื้อหานี้ :

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ