ข่าวสารและกิจกรรม : ข่าวสารความร่วมมือ

CPAC จับมือกับ Property Perfect ลงนามความร่วมมือ (MOU) ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงหล่อ Precast แห่งใหม่ (ปทุมธานี) Perfect Prefab

17 มิถุนายน 2562
แชร์เนื้อหานี้ :

          คุณนันทพงษ์  จันทร์ตระกูล (MD CPAC) และคุณวิชาญ  ศิริเวชวราวุธ (ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบฏิบัติการ 1 /กรรมการบริษัท บริษัทเพอร์เฟค พรีแฟบ จำกัด) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงหล่อ  Precast แห่งใหม่  (ปทุมธานี)  Perfect Prefab ซึ่ง CPAC ได้รับความไว้วางใจจากทาง Property Perfect ให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานก่อสร้างแบบครบวงจร มูลค่าร่วม 60 ล้านบาท ทั้งในด้านสินค้า เช่น Synthetic Fiber Concrete Road ในส่วนของงานถนน Concrete Fiber 17,000 ตารางเมตร รวมไปถึงบริการ เช่น การก่อสร้างฐานราก, โครงสร้างหลังคา และงานระบบลำเลียงคอนกรีต  Flying Bucket โดยจัดขึ้น ณ โถงอาคาร  Construction Solution CPAC บางซ่อน  ท่ามกลางสักขีพยานทั้ง 2 ฝ่าย และความร่วมมือดังกล่าวนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยสานต่อความร่วมมือใน Phase ต่อๆไป

17 มิถุนายน 2562
แชร์เนื้อหานี้ :

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นที่คุณอาจสนใจ