จากผู้ผลิตคอนกรีตอันดับหนึ่ง

สู่ผู้ให้บริการโซลูชันก่อสร้างครบวงจร

ประสบการณ์คอนกรีต
ยาวนานกว่า (ปี)

โซลูชันงานก่อสร้าง
มากกว่า (บริการ)

ศูนย์ปรึกษางานก่อสร้าง
มากกว่า (สาขา)


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์
คอนกรีตของประเทศไทย

ผลงานระดับ Masterpiece

เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์
คอนกรีตของประเทศไทย

CPAC เพื่อสังคม

เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์
คอนกรีตของประเทศไทย

CPAC พร้อมแล้วที่จะยกระดับการก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งเชื่อมโยง Ecosystem ตอบโจทย์ทุกรูปแบบงานก่อสร้าง

01

CPAC SOLUTION CENTER

ซีแพคโซลูชันเซ็นเตอร์ (CPAC Solution Center)

02

CPAC | BIM

CPAC BIM เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ช่วยสร้างความแม่นยำในการออกแบบ และควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างทั้งระบบ

03

CPACCONSTRUCTIONSOLUTION

CPAC Construction Solution ศูนย์กลางนวัตกรรมก่อสร้างครบวงจร

04

SMARTGREEN SOLUTIONBy CPAC

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม “Smart Green Solution by CPAC”

ช่องทางการสั่งซื้อ สินค้าและบริการจาก CPAC CONSTRUCTION SOLUTION

สั่งซื้อด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ ง่ายๆ ที่ cpacconnect.com

ด้วยร้านค้าผู้แทน และตัวแทนจำหน่าย Cpac มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย CPAC

ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายและร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ

ด้วยร้านค้าผู้แทน และตัวแทนจำหน่าย Cpac มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ร้านค้า SCG HOME ทั่วประเทศ

ด้วยร้านค้าผู้แทน และตัวแทนจำหน่าย Cpac มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ตัวแทนจำหน่าย CPAC

ด้วยร้านค้าผู้แทน และตัวแทนจำหน่าย Cpac มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

คำนวณ
ปริมาณการใช้คอนกรีต

สั่งซื้อ CPAC Concrete ได้แม่นยำ ไม่เหลือทิ้ง
สะดวก แม่นยำ ใช้งานง่าย และคุ้มค่า กับบริการคำนวณปริมาณคอนกรีต สำหรับทุกพื้นที่หน้างานของคุณ