เรื่องน่ารู้งานคอนกรีต :

บริการCPAC เท ปาด ขัด (เทพื้นหนาเท่าไหร่ ?)

แชร์เนื้อหานี้ :

บริการเท ปาด ขัด เทพื้นหนาปกติอยู่ที่ 10 เซนติเมตร โดยคิดราคาเหมาบริการดังนี้

- พื้นที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 ตรม. คิดราคาเหมาบริการ 39,000 บาท

- พื้นที่ 31 - 50 ตรม. คิดราคาเหมาบริการ 50,000 บาท

- พื้นที่ 50 ตรม. ขึ้นไป คิดราคา ตรม. ละ 1,000 บาท

หมายเหตุ 

- กรณี ทุบสกัดพื้น อาจมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมซึ่งต้องประเมินจากหน้างานจริง

- ราคานี้เป็นราคาสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น พื้นที่ต่างจังหวัดสามารถโทรเช็คราคาได้ที่ 02 555 5555

 

แชร์เนื้อหานี้ :

อื่นคุณอาจสนใจ

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ