CPAC Smart Structure : โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป Precast Concrete System

Fully Precast for Housing & Low-rise Building


Fully Precast for Housing & Low-rise Building


รายละเอียด

Fully Precast for Housing & Low-rise Building ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป คุณภาพมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมนี ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มงานพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและงานก่อสร้างอาคารสูง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและฝีมือแรงงานในการก่อสร้างลงได้มาก ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้รวดเร็วขึ้น ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

เหมาะสำหรับงานประเภท

งานบ้านพักอาศัย และอาคาร

สินค้าและบริการ

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป บันไดคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ถาดห้องน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป คานคอนกรีตสำเร็จรูป และชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งตอบโจทย์ทั้งงานบ้านพักอาศัยและอาคาร ได้แก่

 • Fully Precast for Housing ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานบ้านพักอาศัย
 • Fully Precast for Low-rise Building ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานอาคารไม่เกิน 8 ชั้น
 •  Precast Façade ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับผนังอาคารภายนอก

การบริการ

 1. ร่วมออกแบบเบื้องต้น วางรูปแบบและศึกษาความเป็นไปได้ของแบบในการก่อสร้าง รวมถึงประเมินราคา
 2. บริการออกแบบและจัดทำแบบ ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งบ้านและอาคาร
 3. บริการติดตั้งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ซีแพค สมาร์ท สตรัคเจอร์

คุณสมบัติ

คุณภาพมาตรฐาน

กระบวนการผลิตควบคุมด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน จากประเทศเยอรมนี โดยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีคุณภาพตามมาตรฐาน จากประเทศสหรัฐอเมริกา

แข็งแรงทนทาน

ใช้เป็นผนังรับแรงได้ และมีความแข็งแรงกว่าผนังก่อฉาบทั่วไป ๓ - ๕ เท่าโดยสามารถรับแรงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทรงลูกบาศก์

ลดระยะเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง

ใช้ระยะเวลา และจำนวนแรงงานน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างด้วยระบบการเทคอนกรีตในที่

ต้านทานไฟสูง

ต้านทานไฟได้สูงไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง และไม่ลามไฟ เนื่องจากผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตจากคอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูงจึงทนไฟและเป็นผนังกันไฟได้

ต้านทานการซึมน้ำได้ดี

ป้องกันการซึมน้ำได้ดี เนื่องจากใช้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติในการซับน้ำสูง จึงช่วยลดปัญหาการหลุดล่อนของสีที่มีสาเหตุมาจากความชื้นภายนอก

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ

 • หน้างานสะอาดตา เนื่องจากช่วยลดเศษวัสดุในการก่อสร้าง รวมถึงลดมลภาวะทางเสียงและฝุ่น
 • ง่ายต่อการบริหารจัดการเพราะชิ้นงานไม่มาก คนงานน้อย ดูแลได้ทั่วถึง

กันเสียงได้ดี

มีค่าความทึบเสียงสูง จึงสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

คำเตือน

1. การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือดัดแปลง เช่น การเจาะผนังหรือพื้น การตัดผนังหรือพื้น การทุบทําลาย เป็นต้น อาจทําให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้าง Precast Concrete System ดังนั้น ให้ทําการปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบก่อนเสมอ         2. การใช้งานบ้าน หรืออาคารที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการออกแบบตั้งต้น ให้ทําการปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบก่อนเสมอ 3. อุปกรณ์ในการยกและวิธีการยกชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของวิศวกรผู้ออกแบบเท่านั้น

ข้อควรระวัง และข้อแนะนำ

 1. ห้ามบุคคลอยู่ในแนวการขนย้ายชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกหล่นของชิ้นงาน และอุปกรณ์
 2. การขนส่ง ยกย้าย ติดตั้ง และกองเก็บสินค้า โปรดปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งสินค้า เพื่อป้องกันความเสียหาย และอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานสินค้า
 3. รอยร้าวบนชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปอาจเกิดขึ้นได้ โดยรอยร้าวที่ไม่มีผลกับการถ่ายแรงของคอนกรีต คือ รอยร้าวที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 mm.
 4.  รอยแตกบริเวณขอบของชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปอาจตกแต่งให้สมบูรณ์ได้ โดยได้รับความยินยอมจากวิศวกรผู้ออกแบบ

  รายละเอียด

  ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป คุณภาพมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมนี ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มงานพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและงานก่อสร้างอาคารสูง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและฝีมือแรงงานในการก่อสร้างลงได้มาก ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้รวดเร็วขึ้น ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

  เหมาะสำหรับงานประเภท

  งานบ้านพักอาศัย และอาคาร

  สินค้าและบริการ

  ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป บันไดคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ถาดห้องน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป คานคอนกรีตสำเร็จรูป และชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งตอบโจทย์ทั้งงานบ้านพักอาศัยและอาคาร ได้แก่

 5. Fully Precast for Housing ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานบ้านพักอาศัย
 6. Fully Precast for Low-rise Building ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานอาคารไม่เกิน 8 ชั้น
 7.  Precast Façade ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับผนังอาคารภายนอก
 8. การบริการ

 9. ร่วมออกแบบเบื้องต้น วางรูปแบบและศึกษาความเป็นไปได้ของแบบในการก่อสร้าง รวมถึงประเมินราคา
 10. บริการออกแบบและจัดทำแบบ ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งบ้านและอาคาร
 11. บริการติดตั้งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ซีแพค สมาร์ท สตรัคเจอร์
 12. คุณสมบัติ

  คุณภาพมาตรฐาน

  กระบวนการผลิตควบคุมด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน จากประเทศเยอรมนี โดยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีคุณภาพตามมาตรฐาน จากประเทศสหรัฐอเมริกา

  แข็งแรงทนทาน

  ใช้เป็นผนังรับแรงได้ และมีความแข็งแรงกว่าผนังก่อฉาบทั่วไป ๓ - ๕ เท่าโดยสามารถรับแรงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทรงลูกบาศก์

  ลดระยะเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง

  ใช้ระยะเวลา และจำนวนแรงงานน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างด้วยระบบการเทคอนกรีตในที่

  ต้านทานไฟสูง

  ต้านทานไฟได้สูงไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง และไม่ลามไฟ เนื่องจากผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตจากคอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูงจึงทนไฟและเป็นผนังกันไฟได้

  ต้านทานการซึมน้ำได้ดี

  ป้องกันการซึมน้ำได้ดี เนื่องจากใช้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติในการซับน้ำสูง จึงช่วยลดปัญหาการหลุดล่อนของสีที่มีสาเหตุมาจากความชื้นภายนอก

  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ

 13. หน้างานสะอาดตา เนื่องจากช่วยลดเศษวัสดุในการก่อสร้าง รวมถึงลดมลภาวะทางเสียงและฝุ่น
 14. ง่ายต่อการบริหารจัดการเพราะชิ้นงานไม่มาก คนงานน้อย ดูแลได้ทั่วถึง
 15. กันเสียงได้ดี

  มีค่าความทึบเสียงสูง จึงสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

  คำเตือน

  1. การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือดัดแปลง เช่น การเจาะผนังหรือพื้น การตัดผนังหรือพื้น การทุบทําลาย เป็นต้น อาจทําให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้าง Precast Concrete System ดังนั้น ให้ทําการปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบก่อนเสมอ         2. การใช้งานบ้าน หรืออาคารที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการออกแบบตั้งต้น ให้ทําการปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบก่อนเสมอ 3. อุปกรณ์ในการยกและวิธีการยกชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของวิศวกรผู้ออกแบบเท่านั้น

  ข้อควรระวัง และข้อแนะนำ

 16. ห้ามบุคคลอยู่ในแนวการขนย้ายชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกหล่นของชิ้นงาน และอุปกรณ์
 17. การขนส่ง ยกย้าย ติดตั้ง และกองเก็บสินค้า โปรดปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งสินค้า เพื่อป้องกันความเสียหาย และอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานสินค้า
 18. รอยร้าวบนชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปอาจเกิดขึ้นได้ โดยรอยร้าวที่ไม่มีผลกับการถ่ายแรงของคอนกรีต คือ รอยร้าวที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 mm.
 19.  รอยแตกบริเวณขอบของชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปอาจตกแต่งให้สมบูรณ์ได้ โดยได้รับความยินยอมจากวิศวกรผู้ออกแบบ


แชร์เนื้อหานี้ :

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?