CPAC Smart Structure : ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป

S Wall System ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำรูป


S Wall System  ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป

รายละเอียด

ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป ผลิตโดยระบบ Automatic จากประเทศฟินแลนด์ คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยใช้สูตรคอนกรีตมวลเบาของ SCG ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญคือ เม็ดเซรามิกมวลเบาคุณภาพสูง แทนการใช้หิน ผสมผสานกับเทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง และผลิตโดยเครื่องจักรมาตรฐานยุโรป ทำให้ได้แผ่นคอนกรีตมวลเบาที่มีมาตรฐาน น้ำหนักเบากว่าคอนกรีตทั่วไป แต่มีความแข็งแรงดีกว่าวัสดุมวลเบาชนิดอื่นๆ สามารถเจาะยึดแขวนสิ่งของที่มีน้ำหนักได้ดี เป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียงได้ดี และดูดซึมน้ำต่ำ นอกจากนี้ยังสามารถร้อยท่อผ่านรูภายในผนังได้ง่าย ติดตั้งง่าย รวดเร็วกว่าก่ออิฐมอญ 10 เท่า รวดเร็วกว่าก่ออิฐมวลเบา 3 เท่า เหมาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนแรงงาน

เหมาะสำหรับงานประเภท

เหมาะสำหรับการก่อสร้างผนังภายในอาคารทุกประเภท

คุณสมบัติ

คุณภาพแผ่นได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับสากล จากประเทศฟินแลนด์

 • ผนังได้ระนาบ
 • สวยงาม
 • ติดตั้งสะดวก
 • รวดเร็ว
 • ง่ายในการเก็บรอยต่อแผ่น
 • ประหยัดงานฉาบ

กาวซีเมนต์เอสซีจี ที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดปัญหารอยร้าวระหว่างรอยต่อแผ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ยึดเกาะกับเนื้อวัสดุได้ดีกว่า 200%
 • ยืดหยุ่นสูงกว่า 30%
 • หดตัวต่ำกว่า 30%

เทคนิคการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน

เทคนิคการติดตั้งพิเศษ ด้วยเพลทเหล็กตัวยู และอุปกรณ์ยึดแผ่นที่ได้มาตรฐาน

คำเตือน

 • ห้ามนําไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ หรือนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
 •  การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ ดัดแปลง เช่น การเจาะผนัง การตัดผนัง  การทุบทําลาย เป็นต้น อาจทําให้เกิดความเสียหายกับสินค้า ดังนั้น ให้ทําการปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบก่อนเสมอ
 •  ห้ามบุคคลอยู่ในแนวการยก การขนย้าย หรือการติดตั้งสินค้า   เพื่อป้องกันอันตรายจาการตกหล่นของชิ้นงาน และอุปกรณ์
 •  อุปกรณ์ในการยกและวิธีการยกสินค้า ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด  ของวิศวกรเท่านั้น

ข้อควรระวัง และข้อแนะนำ

 • ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ตลอดเวลาขณะทํางาน ได้แก่ เสื้อ หมวกนิรภัย แว่นตา ถุงมือผ้า รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น หน้ากากป้องกันฝุ่น สายนิรภัย สําหรับยึดโครงสร้างระหว่างติดตั้ง
 • การขนส่ง ยกย้าย ติดตั้ง และกองเก็บสินค้า โปรดปฏิบัติตามคู่มือ   การติดตั้งสินค้า เพื่อป้องกันความเสียหาย และอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานสินค้า

 แชร์เนื้อหานี้ :

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?