CPAC BIM : Digital Construction

CPAC BIM


CPAC BIM

ยกระดับวงการก่อสร้างไทย ด้วย Digital Construction

CPAC BIM เป็นธุรกิจใน บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เราเชื่อว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับวงการการก่อสร้างของไทยให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน ด้วยการใช้ Technology และการเดินหน้าพัฒนา Ecosystem ในวงการก่อสร้าง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

อย่างที่ทราบกันว่า ทุกวันนี้ธุรกิจก่อสร้างยังเจอปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการก่อสร้าง เช่น งบประมาณบานปลาย โครงการก่อสร้างที่ยืดเยื้อ ขยะจากการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างแต่ละฝ่าย (Information Loss)

 

ตอบโจทย์ทุกฝ่ายในวงการก่อสร้างด้วย 3 Digital Solution

ที่ CPAC BIM เรารวบรวม Digital tools สำหรับวงการก่อสร้างไว้ครบถ้วนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) หรือ Software ที่เกี่ยวข้องต่างๆที่สถาปนิก วิศวกร ผู้บริหารโครงการ และผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพื้นฐานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหา และตอบโจทย์การทำงานได้

BIM Library คลัง Digital Object ของวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งทุกชนิดที่ใช้ในอาคาร ให้ผู้ออกแบบทั่วโลกได้ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลด Digital Object จาก CPAC link
Virtual Experience สร้าง Virtual Experience สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ ในการวางแผนก่อสร้าง เห็นภาพล่วงหน้าก่อนสร้าง ชมตัวอย่าง Virtual Tour link
BIM Design Consult and Construction ให้คำปรึกษา ช่วยออกแบบและก่อสร้างโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิตอล ตั้งแต่การวางแผนก่อสร้าง กระบวนการก่อสร้าง ไปจนถึงการซ่อมบำรุง

 

จับมือไปด้วยกันเพื่อสร้างการเติบโต

CPAC BIM สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ที่นี่ไม่ได้เน้นการเติบโตแบบลุยเดี่ยว แต่ใช้พลังของการแบ่งปันและความร่วมมือ ทำให้เกิดรูปแบบสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบรับความต้องการของผู้คนในวงกว้าง ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” ในฐานะสินทรัพย์ที่สำคัญ

 

CPAC BIM 

อาคาร 2 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด 

1516 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร: 02-5555555แชร์เนื้อหานี้ :

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?