ข่าวสารและกิจกรรม : ข่าวสารงานเปิดตัว

CPAC จับมือกับ กฟภ. ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศสู่ความยั่งยืน

17 มิถุนายน 2562
แชร์เนื้อหานี้ :

       คุณนันทพงษ์ จันทร์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และคุณสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 22 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

     

      ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ในเรื่องวัสดุและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete) สำหรับงานเสาไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาไฟฟ้าที่ปักบริเวณป่าชายเลนหรือริมทะเล ซึ่งมักจะได้รับความเสียหายหักโค่นจากการกัดกร่อนของเกลือคลอไรด์ที่มีอยู่ในน้ำทะเลหรือน้ำกร่อยและไอทะเล เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง จึงเป็นอุปกรณ์หลักในระบบไฟฟ้าของ PEA และถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดเป็นนวัตกรรมการผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงแบบใหม่ ที่ CPAC และ PEA มุ่งหวังก่อเกิดเป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างยั่งยืน

 

17 มิถุนายน 2562
แชร์เนื้อหานี้ :

ข่าวสารงานเปิดตัว อื่นคุณอาจสนใจ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นที่คุณอาจสนใจ